Close

Коледж набирає студентів і здійснює підготовку на основі базової середньої освіти (після 9-го класу)

Отримавши диплом молодшого спеціаліста, молодь може:

 • без вступних екзаменів продовжити навчання на 3-му курсі університету й отримати диплом про вищу освіту на 1 рік раніше їх однолітків
 • працевлаштуватися та продовжити навчання заочно
 • працювати за фахом

Вступні випробування до коледжу проводяться у формі тестування приймальною комісією ОНУ імені І.І. Мечникова

На спеціальності: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Прикладна математика» тестування з української мови та математики.

На спеціальність «Соціальна робота» тестування з української мови та історії України.

Новий статус «студент» сприяє дорослості школярів

Навчання у комплексі вносить певні зміни в структуру особистості студента:

 1. Отримання студентського квитка ОНУ імені І.І. Мечникова в 15 років значно підвищує власну відповідальність;
 2. Підвищується зацікавленість в набутті професійних знань;
 3. Усвідомлення перспективи раннього досягнення економічної незалежності забезпечує ранню соціальну зрілість;
 4. Прискорений розвиток особистості запобігає формуванню асоціальних орієнтацій.
 5. Ці фактори забезпечують ефективну соціальну адаптацію особистості та підвищення конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.
 6. До послуг студентів коледжу наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова, комп’ютерні класи, стадіон та спортзал.

Працевлаштування випускників

 • Коледжведе активну роботу щодо працевлаштування  випускників. Всі студенти забезпечені базами проходження практики і багато з них залишаються працювати на цих місцях. Укладені договори про практику з медичними закладами м. Одеси та області, благодійною організацією «Сходи», комп’ютерним центром «Сервер», Одеським обласним центром зайнятості, багатьма банками та фінансовими установами Одеси.
 • Випускники коледжу за спеціальністю «Прикладна математика» на 50% складають штат відділу комп’ютерної техніки університету.
 • Щорічно проводиться моніторинг ринку праці та соціально-економічної ситуації в малих містах Одеської області з метою виявлення найбільш затребуваних на сьогоднішній день спеціальностей з урахуванням регіональних потреб, а також затребуваності та конкурентоспроможності випускників коледжу на ринку праці.
 • Випускники коледжу за можливісті, закріплюються на місцях їх постійного мешкання, для чого з міськвиконкомами укладені угоди щодо працевлаштування частки випускників в рамках програми соціального партнерства з Головами малих міст Одеської області.