Close

Коледж набирає студентів і здійснює підготовку на основі базової середньої освіти (після 9-го класу)

Отримавши диплом молодшого спеціаліста, молодь може:

 • без вступних екзаменів продовжити навчання на 3-му курсі університету и отримати диплом про вищу освіту на 1 рік раніше їх однолітків
 • працевлаштуватися и продовжити навчання заочно
 • працювати за фахом

До коледжу приймаються випускники 9-х класів

Особливістю навчального процесу в Регіональному коледжі підприємництва та соціальної роботи є те, що паралельно із навчанням в 10-11 класах школи учні закінчують І курс коледжу і вже через рік після закінчення школи отримують диплом молодшого спеціаліста.

Випускники коледжу, які бажають продовжити навчання в університеті, згідно з правилами, встановленими приймальною комісією ОНУ імені І.І.Мечникова, зараховуються на старші курси університету або на перший курс (зі скороченим терміном навчання – 2 роки) для отримання базової вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за відповідним напрямом.

Система навчання дозволяє вже через 3 роки після закінчення школи закінчити університет і отримати не один, а два диплома – молодшого спеціаліста та бакалавра.

Вступні випробування до коледжу проводяться у формі тестування приймальною комісією ОНУ імені І.І. Мечникова

На спеціальності: «фінанси і кредит», «прикладна математика» тестування з української мові та математики.

На спеціальність «соціальна робота» тестування з української мови та історії України.

Новий статус «учень-студент» сприяє дорослості школярів

Навчання у комплексі вносить певні зміни в структуру особистості учня-студента:

 1. Отримання студентського квитка ОНУ імені І.І. Мечникова в 15 років значно підвищує власну відповідальність;
 2. Підвищується зацікавленість в набутті професійних знань;
 3. Усвідомлення перспективи раннього досягнення економічної незалежності забезпечує ранню соціальну зрілість;
 4. Прискорений розвиток особистості запобігає формуванню асоціальних орієнтацій.
 5. Ці фактори забезпечують ефективну соціальну адаптацію особистості та підвищення конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.
 6. До послуг студентів коледжу наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова, комп’ютерні класи, стадіон та спортзал.

Працевлаштування випускників

 • ННК «Школа-Коледж-Університет» веде активну роботу щодо працевлаштування  випускників. Всі студенти забезпечені базами проходження практики і багато з них залишаються працювати на цих місцях. Укладені договори про практику з медичними закладами м. Одеси та області, благодійною організацією «Сходи», комп’ютерним центром «Сервер», Одеським обласним центром зайнятості, багатьма банками та фінансовими установами Одеси.
 • Випускники комплексу за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» на 80% складають штат відділу комп’ютерної техніки університету.
 • Щорічно проводиться моніторинг ринку праці та соціально-економічної ситуації в малих містах Одеської області з метою виявлення найбільш затребуваних на сьогоднішній день спеціальностей з урахуванням регіональних потреб, а також затребуваності та конкурентоспроможності випускників комплексу на ринку праці.
 • Випускники ННК «Школа-Коледж-Університет» за можливістю закріплюються на місцях їх постійного мешкання, для чого з міськвиконкомами укладені угоди щодо працевлаштування частки випускників в рамках програми соціального партнерства з Головами малих міст Одеської області.