Close

Борисова Лариса Євгеніївна

Посада: Викладач 

Науковий ступінь: кандидата економічних наук, (ДК № 045043 від 12.12.2017р, диплом виданий Державним університетом телекомунікацій) 

Наукова спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)

Тема дисертації: Організаційна складова розвитку телекомунікаційного підприємства на стадіях життєвого циклу

Базова освіта (Вища): Одеський державний економічний університет, 2014 рік закінчення, «Банківська справа», кваліфікація економіст 

Навчальні дисципліни: Вступ до фаху, Казначейська справа, Фінанси, Ознайомча практика

Наукові та професійні інтереси: платіжні системи, фондовий ринок

Стажування та підвищення кваліфікації: 

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м.Одеса). Наукові розробки щодо удосконалення викладання курсу «Фондовий ринок» було втілено у методичних рекомендаціях до вивчення курсу «Фондовий ринок» для студентів денної форми навчання. Наказ № 2862-18 від 27.03.2019. Обсяг стажування склав 108 годин (3,6 кредити). 

Членство в експертних радах і професійних об’єднаннях: Член громадської організації «Інститут соціально-економічних інновацій» з 2020 року по данний час. 

Нагороди: у 2021 році була нагороджена Почесною грамотою ОНУ імені І.І.Мечникова за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки в Україні

Перелік публікацій:

  1. Борисова Л.Є., Борисова Л.П. Напрями розвитку вітчизняних туристичних підприємств. Економіка. Екологія. Соціум. 2019.Т.3 № 1. С.12-22. DOI: doi.org/10.31520/2616-7107/2019.3.1-2 (фахове видання, категорія Б з 07.11.2018р.)
  2. Борисова Л.Є., Колесник О.О. Децентралізація грошового обігу: чи є майбутнє у приватних грошей? Проблеми системного підходу в економіці. 2019. 6(74). Т.3. С. 56-61 2 (фахове видання, категорія Б з 18.12.2018р.)
  3. Борисова Л.Є., Колесник О.О. Банківський бізнес в епоху цифрової економіки. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2019. 47 (Ч.2). С. 62-68 (фахове видання, категорія Б з 28.12.2018р.)
  4. Борисова Л.Є., Колесник О.О. Специфіка антикризового управління банком залежно від стадії життєвого циклу. Приазовський економічний вісник. 2019. 2 (13). C.273-277. (фахове видання, категорія Б з 17.03.2020р.)
  5. Savastieieva O., Borysova L., Zhuravlova T. The treasury servicing process managing of budget execution based on blockchain technology (управління процесом казначейського обслуговування виконання бюджетів на основі блокчейн технології). Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку».  2021. 54. C.234-240. URL: DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-37 фахове видання, категорія Б з 28.12.2019р.)
  6. Борисова Л.Є., Колесник О.О. Шрамко О.О. Фінансова екосистема як інноваційна бізнес-модель сучасного банкінгу. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2021. Випуск 68. С. 77-83 (фахове видання, категорія Б з 28.12.2018р.)
  7. Borysova L., Dobrovolska O., Olena, Marhasova V., Momot O., Kozii O., Chyzhyshyn N.   Evolution and current state of money circulation in Ukraine and the world.  Estudios de Economia Aplicada. 2021, 39(5). Open access DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.5042 (Scopus)
  8. Борисова Л.Є., Мамуненко М.С. Сучасні напрями розвитку вітчизняних банківських операцій з цінними паперами.Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», Випуск 2(103), 2021. С. 35-41 (фахове видання, з 15.04.2021р. категорія «Б»)
  9. Борисова Л.Є., Колесник О.О., Шрамко О.О. Фінансова екосистема як інноваційна бізнес-модель сучасного банкінгу. Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 68. С. 77-83 (фахове видання, категорія Б з 28.12.2018 р.)
  10.   Борисова Л.Є. Cучасні тенденції на ринку платіжних послуг. Матеріали 76-ї наукової конференції проф.-виклад. складу і наукових працівників економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова,  24–26  листопада  2021  р., м. Одеса/ відп. ред. Побережець О. В.; ред. кол.: Кусик Н. Л., Святошнюк А. Л., Степанова Т. В. та ін. Одеса : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 252 с.