Close

Валевська Оксана Анатоліївна

Посада: Викладач коледжу

Базова освіта (Вища):

  1. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.
    Ушинського, 2005, Спеціальність: мова та література (англійська та німецька).
    Кваліфікація: вчитель мови та літератури (англійська, німецька) і зарубіжної
    літератури.
  2. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2010,
    Спеціальність: психологія. Кваліфікація: психолог, викладач психології.

Досвід практичної роботи: перекладач англійської мови ТО «Маски» (2007-
2008), керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності ТО «Маски» (2008-
2010)

Навчальні дисципліни: Іноземна мова (англійська, німецька)

Наукові та професійні інтереси: новітні тенденції навчання англійської мови,
особливості та актуальні проблеми викладання англійської мови, пошук
ефективних методик для успішного вивчення іноземної мови

Стажування та підвищення кваліфікації:
2021р. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат
курсу «Наука про навчання (Teachers college, Колумбійський університет,
США)» від 16.02.2021; сертифікат курсу «Освітні інструменти критичного
мислення» від 06.12.2021

Перелік публікацій:
Валевська О. Позакласна робота як засіб мотивації у вивченні іноземної мови
студентів Фахового коледжу ОНУ імені І.І.Мечникова // Програма 76-ої
наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових
працівників Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, (24-26
листопада 2021р.)