Close

Воробйова Алла Володимирівна

Посада: Викладач

Базова освіта (Вища): Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2020 р., ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Математика», професійна кваліфікація математик-аналітик з дослідження операцій, викладач

Навчальні дисципліни:

Математика, Алгебра і геометрія

Наукові та професійні інтереси: дослідження операцій, вивчення мов програмування, аналітична геометрія та лінійна алгебра, теорія та методика навчання математики у закладах освіти

Стажування та підвищення кваліфікації:

04.-18.10.2021 ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат No2GW-169 «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» від 19.10.2021 (1 кредит ECTS)