Close

Задорожна Марина Олександрівна

Посада: Викладач 1 категорії

Базова освіта: повна вища, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури; спеціалізація: літературознавство.

Навчальні дисципліни:
Українська мова, українська література, зарубіжна література, українська мова (за професійним спрямуванням), документальне забезпечення соціальної роботи. 

Наукові та професійні інтереси: українська література другої половини ХІХ ст., франкознавство, шевченкознавство, європейська література ХІХ-ХХст., європеїзм в українській літературі, театр.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 1. Інфографіка на уроках зарубіжної літератури – Сертифікат No09b031c0-30b8-11e8-8a89- bd67fee8e9e7 (10 год)
 2. Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога – Свідоцтво NoВ17-55485 (10 год)
 3. Особливості та тенденції розвитку сучасної української літератури в Одесі та Україні – Сертифікат від 19.04.2018 р. (8 год)
 4. Права людини в освітньому просторі — Сертифікат No63dd0f6ff від 31.03.2019 (10 год)
 5. Недискримінаційний підхід у навчанні — Сертифікат No0046623 від 07.04.2019 (32 год)
 6. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації – СП35830447/2133-20 (210 год.) від 23.10.2020
 7. Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти – сертифікат від 02.04.2020 (80 год)
 8. Як читати модерністські та постмодерністські твори – сертифікат від 05.10.2020 (20 год)
 9. Осмислені й переосмислені. Опанування найновіших тенденцій підходів до вивчення й інтерпретації текстів. – сертифікат від 13.12.2020 (15 годин)
 10. Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти – сертифікат від 02.04.2020 (80 год)
 11. Освітній онлайн-проєкт для викладачів UGEN, JTI «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», 3-7 серпня 2020 р. ( 14 годин)
 12. Суб’єкт підвищення кваліфікації – ТОВ «Едюкейшнал Ера» «#blend_IT: ОПАНУЄМО ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти. 21.02.2021
 13. ТОВ «Академія цифрового розвитку» «Цифрові інструменти Google закладів вищої, фахової перед вищої освіти» 04.10-18.10.2021 Сертифікат No2 GW-165
 14. ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ УЧБОВО — КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР» «Створення безпечних та здорових умов праці в закладах освіти Одеської області», сертифікат реєстраційний No 000328 15.04.2021

Членство в експертних радах і професійних об’єднаннях:

 1. Голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
 2. З 2021 року експерт з акредитації освітніх програм ДОУ НМЦ з питань якості освіти.

Нагороди:

 1. Грамота Коледжу економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018 р.
 2. Подяка Голови ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Участь у роботі журі олімпіади із зарубіжної літератури серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, 2019 р.
 3. Грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 2020 р.
 4. Грамота Ректора ОНУ імені І.І.Мечникова Переможець конкурсу «Кращий викладач очима студентів в умовах дистанційного навчання 2020 року» 22 березня 2021 р.

Перелік публікацій:

 1. Задорожна М.О. «Використання медіа текстів соціальних мереж Facebook та Instagram як чинників формування особистості студентів» // збірник тез доповідей у Wyzsza szkola biznesu national-louis university, «International scientific and practical conference Scientific Research Priorities: theoretical and practical value» (м. Новий Сонч, Польща листопад 2018 року), С. 115- 116
 2.  Задорожна М.О. «Медіаграмотність в Університетах третього віку, як засіб ресоціалізації людини похилого віку» // Збірник тез доповідей до 73 Професорсько-викладацької конференції Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, листопад, 2018р.)
 3. Задорожна М.О. «Вплив комунікативних здібностей викладача на ефективність засвоєння матеріалу студентами» // Збірник доповідей учасників Міжнародної наукової конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», 29 – 30 березня 2019 р. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 2019. – С.11- 13.
 4. Задорожна М.О. «Соціально-інклюзивний простір без меж у закладах фахової перед вищої освіти: реалії та перспективи.»// Програма 74-ої наукової конференції професорсько- викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 28–30 листопада 2019 р.
 5. Задорожна М.О. «Феміністичні погляди у новелі «Valse melancolique» Ольги Кобилянської» //Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції/ (Одеса 20-21 травня 2020 р.) – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2020 — С.92-95
 6.  Задорожна М.О. «Формування художньо-мовленнєвої компетенції студента на заняттях літератури.»// Програма 75-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, (листопад 2020 р.)
 7. Задорожна М.О., Нікогосян О.О. «Особливості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти в умовах динамічного розвитку економіки».// ІІ Всеукраїнська науково- практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку» Наці.академія пед..наук України Інститут професійно-технічної освіти національний університет біоресурсів і природокористування України.
 8. Задорожна М.О. «Залучення студентів ЗВО та ЗФПО до волонтерської діяльності» //
 9. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки» Міжнародний Центр Науки і Досліджень, ( м.Київ 30-31 травня) С. 51-52