Close

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОПП Облік і оподаткування розвиває перспективні напрями підготовки фахівців з обліку і оподаткування та направлена на опанування методик та технологій визначення теоретичних, методичних, організаційних та практичних засад обліку, контролю та аналізу діяльності суб'єктів господарювання та їх оподаткування з використанням сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій, стандартних, спеціальних й галузевих пакетів прикладних програм обліку, аналізу, контролю, оподаткування.

Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування (2021 р.в.)

Навчальний план ОПП Облік і оподаткування (2021 р.в.)

Перелік освітніх компонентів

ОК 1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.2

Інформаційні системи та технології

ОК 1.3

Історія України

ОК 1.4

Основи економічної теорії

ОК 1.5

Основи правознавства

ОК 1.6

Основи філософських знань та релігієзнавство

ОК 1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.8

Фізичне виховання

ОК 1.9

Фінансовий облік

ОК 1.10

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 1.11

Облік і аудит

ОК 1.12

Бухгалтерській облік і звітність у бюджетних установах

ОК 1.13

Бюджетна система

ОК 1.14

Використання ІТ в економічній та фінансовій сферах

ОК 1.15

Вступ до спеціальності

ОК 1.16

Гроші та кредит

ОК 1.17

Економіка підприємства

ОК 1.18

Економічний аналіз

ОК 1.19

Математика для економістів

ОК 1.20

Основи підприємницької діяльності

ОК 1.21

Податкова система

ОК 1.22

Основи аудиту

ОК 1.23

Фінанси

ОК 1.24

Фінансова діяльність суб`єктів господарювання

ОК 1.25

Курсова робота

ОК 1.26

Практика (ознайомлювальна, навчальна, виробнича)

ОК 1.27

Кваліфікаційний іспит