Close

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА​

ОПП Прикладна математика направлена на опанування математичних методів, моделей, алгоритмів та програмного забезпечення, що призначені для дослідження, аналізу, проектування процесів і систем в науці, інженерії, бізнесі та промисловості, та розвиває перспективні напрями підготовки фахівців шляхом вивчення дисциплін ІТ-напрямку та фахових спецкурсів.

Освітньо-професійна програма Прикладна математика (2021 р.в.) 

Навчальний план ОПП Прикладна математика (2021 р.в.)

Перелік освітніх компонентів  

ОК 1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.2

Інформаційні системи та технології

ОК 1.3

Історія України

ОК 1.4

Основи економічної теорії

ОК 1.5

Основи правознавства

ОК 1.6

Основи філософських знань та релігієзнавство

ОК 1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.8

Фізичне виховання

ОК 1.9

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 1.10

Вступ до спеціальності

ОК 1.11

Бази даних та інформаційні системи

ОК 1.12

Програмування

ОК 1.13

Алгоритми і структури даних

ОК 1.14

Операційні системи

ОК 1.15

Архітектура комп’ютерів та системне програмування

ОК 1.16

Математично-аналітичні дисципліни

ОК 1.17

Диференційні рівняння та методи обчислень

ОК 1.18

Теорія систем та системний аналіз

ОК 1.19

Алгебра та геометрія

ОК 1.20

Вступ до теорії функції дійсних та комплексних змінних

ОК 1.21

Математичний аналіз

ОК 1.22

Дискретна математика

ОК 1.23

Курсова робота

ОК 1.24

Практика (ознайомлювальна, навчальна, виробнича)

ОК 1.25

Комплексний кваліфікаційний іспит