Close

ПРО НАС

У 1996 році Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, виконуючи Закон України «Про освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», ініціював перед Міністерством освіти України створення інноваційної моделі триступневої вищої освіти. З метою реалізації цієї системи в університеті був створений Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи (наказ Міністра освіти від 18.06.1998р. №224). У 1999 р (наказ Міністра освіти і науки України № 14 від 14.01.1999 р.) Коледж став базовим для створення експериментальних майданчиків «Школа-Коледж-Університет» при ОНУ імені І.І.Мечникова. «Школа-Коледж-Університет» при ОНУ імені І.І.Мечникова За час проведення експерименту придбаний нами досвід знайшов позитивну оцінку в Україні та за кордоном:

— під час відповідних експертиз протягом 1999-2003 років Інститутом змісту і методів навчання; головним управлінням вищої освіти, відділом післядипломної освіти Міністерства освіти України;

— на засіданнях постійної комісії з питань освіти Одеської облдержадміністрації в травні 2000 року і в травні 2004 року слухалися питання «Про виконання рішення Уряду України про реалізацію триступневої вищої освіти в ННК» Школа-коледж-університет». Роль експериментальних майданчиків ННК «Школа-коледж -Університет «в поліпшенні культурної, просвітницької та соціальної роботи з сільською молоддю»;

— на підсумковій колегії Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 16 лютого 2001 року і 24 травня 2001 року;

— під час роботи семінару «Презентація ринкової системи поширення (Просвітницька мережа Одеського національного університету на півдні України з досвіду експериментальних майданчиків)» на IV Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2001» в лютому 2001 р За результатами участі в ІV Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2001» ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова нагороджений срібною медаллю;

— в 2002 році ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І.Мечникова був відзначений дипломом лауреата, а потім дипломом фіналіста 7-го Європейського конкурсу якості, в номінації «Середні підприємства».

— ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І.Мечникова внесений до книги «Кращі підприємства України 2002».

— в грудні 2008 року Експертна рада міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» рекомендував ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І.Мечникова до нагородження Міжнародною нагородою «Нагорода тисячоліття» за освоєння та ефективне використання в професійній сфері передових сучасних технологій, розробку та впровадження неординарних прогресивних рішень.

— За результатами участі в ХІІІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2010» ННК «Школа-коледж-університет» ОНУ імені І.І.Мечникова нагороджений золотою медаллю. У кінці 2012 року наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Коледж був перейменований в Коледж економіки і соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (наказ №1247 від 06.11.2012р.).

— Коледж економіки і соціальної роботи функціонує в Одесі, Іллічівську, Теплодарі, Южному, Овідіополі. На даний момент в Коледжі навчається 360 студентів денної форми навчання, з них на контракті — 300 студентів, на місцях державного замовлення — 60. Навчально-виховний процес в рамках комплексу забезпечують понад 50 викладачів семи спеціалізованих кафедр університету, серед яких: 8 докторів наук, професорів, 42 кандидати наук, доценти, 15 викладачів вищої категорії. Також до навчального процесу залучені досвідчені висококваліфіковані фахівці-практики. Коледж також співпрацює з усіма науковими підрозділами університету з метою теоретичної та практичної підготовки студентів. До послуг студентів загальноуніверситетські лабораторії, ботанічний сад, гідробіологічна станція, стадіон, критий спортивний комплекс, спортивні майданчики, спортивно-оздоровчий табір «Чорноморка», гуртожиток, їдальня. У Коледж приймаються випускники 9-х та 11-х класів. Випускники Коледжу, які бажають продовжити навчання в університеті, відповідно до правил, встановлених приймальною комісією ОНУ імені І.І.Мечникова, зараховуються на старші курси університету для отримання базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в рамках відповідного напряму. Така система навчання дозволяє вже через 3.5 років після закінчення школи закінчити університет і отримати не один, а два дипломи — молодшого спеціаліста та бакалавра.

Керівництво

Директор коледжу

кандидат політичних наук, доцент Нікогосян Ольга Олександрівна

Завідуюча відділенням

Задорожна Марина Олександрівна

Завідуюча відділенням

Солодовнікова Лідія Володимирівна

Секретар

Ескарова Лариса Миколаївна

Циклові комісії очолюють:

О.А.Дударєв

Циклова комісія з прикладної математики та інформаційних технологій

С.Б.Огаренко

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін  

С.В. Гладченко

Циклова комісія з соціальної роботи

Т.О.Фудім

Циклова комісія з фінансів і кредиту та бухгалтерського обліку

Коледж сприяє розвитку програми соціального партнерства  з органами місцевого самоврядування, закріпленню випускників у місцях їх постійного мешкання, стримуванню міграції висококваліфікованих кадрів, безробіття у сільській місцевості, підвищенню освітнього і культурного рівня молоді, її соціальному захисту.

Унікальність такої форми навчання є в тому, що вона дає можливість учням, починаючи з 10 класу опанувати університетську програму. У 10 класі учні проходять програму І-го семестру за обраною спеціальністю, а у 11 класі – програму ІІ-го семестру, що дозволяє після закінчення школи через рік отримати в коледжі диплом молодшого спеціаліста і вступити на 3-й курс університету за вибраною спеціальністю.

Коледж  набирає студентів і здійснює  підготовку на основі базової середньої освіти (після 9-го класу). Навчаючись  студенти проходять навчання за такими спеціальностями:

— Фінанси, банківська мправа та страхування 

— Облік та оподаткування 

— Прикладна математика

— Соціальна робота

Отримавши диплом молодшого спеціаліста,  молодь може :

—  продовжити навчання в університеті за скороченим терміном  та отримати диплом  про вищу освіту на 1 рік раніше ніж їх однолітки

— працевлаштуватись та продовжити навчання заочно

— працевлаштуватись за здобутою спеціальністю

За роки існування коледж підготував  біля 5 тис.  спеціалістів.