Close

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ОПП Соціальна робота розвиває перспективні напрями підготовки фахівців з соціальної роботи та направлена на опанування методик та технологій підтримання і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної ексклюзії з використанням інформаційних ресурсів та програмних продуктів, що застосовуються в соціальній сфері.

Освітньо-професійна програма Соціальна робота (2021 р.в.)

Навчальний план ОПП Соціальна робота (2021 р.в.)

Перелік освітніх компонентів

ОК 1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.2

Інформаційні системи та технології

ОК 1.3

Історія України

ОК 1.4

Основи економічної теорії

ОК 1.5

Основи правознавства

ОК 1.6

Основи філософських знань та релігієзнавство

ОК 1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.8

Фізичне виховання

ОК 1.9

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 1.10

Вступ до спеціальності

ОК 1.11

Вікова психологія

ОК 1.12

Економічні засади соціальної роботи

ОК 1.13

Етика соціальної роботи (деонтологія)

ОК 1.14

Загальна психологія

ОК 1.15

Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном

ОК 1.16

Медико-соціальна робота серед населення

ОК 1.17

Методика та технології соціальної роботи

ОК 1.18

Основи соціальної педагогіки

ОК 1.19

Основи соціальної політики

ОК 1.20

Право соціального забезпечення

ОК 1.21

Практичні аспекти соціальної роботи

ОК 1.22

Соціальна психологія

ОК 1.23

Теорія соціальної роботи

ОК 1.24

Курсова робота

ОК 1.25

Практика (ознайомлювальна, навчальна, виробнича)

ОК 1.26

Кваліфікаційний іспит