Close

Фудім Тетяна Олександрівна

Посада: Викладач другої категорії.

Базова освіта (Вища): Одеський інститут народного господарства, 1984 р.,
спеціальність — планування промисловості, кваліфікація-економіст
Диплом NoЛВ 396950

Досвід практичної роботи: 25 років

Навчальні дисципліни:
Бухгалтерський облік, Податкова система, Бюджетна система, Економіка
підприємств, Фінанси підприємств.

Наукові та професійні інтереси: Застосування знань теоретичної економіки
та законодавства України, а також облікових та звітних програм у роботі
підприємств різних форм власності і підприємців.

Стажування та підвищення кваліфікації:
2021 рік, Міжнародне стажування: On Being a Scientist Course authorized by
European Academy of Sciences and Research. Hamburg.Germany. сертифікат NoXI
12-190293846-20 (10 годин)
07.12.-10.12.2020, Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО
«Університет менеджменту освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК
– 35946459/604724-20 «Педагогічні працівники закладів фахової перед вищої
освіти» від 10.12.2020 (1 кредит ECTS)

Перелік публікацій:

  1. Фудім Т. О., Максимова Ю. О., Шевченко А. Ю. Інфраструктура ринку : електрон. наук.-практ. журн. / Причорноморський наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій; гол. ред. К. С. Шапошников. – Одеса: Причорноморський наук.- дослід. ін-т економіки та інновацій, 2019. С. 237-242.
  2. Фудім Т. О., Максимова Ю. О. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці : матеріали І Всеукр. наук.- практ. конф.(Київ, 7 грудн. 2020 р.). — К.: ДУІТ. 2020. С. 367-368. секційна доповідь: Вплив digital технологій на роботу сучасних підприємств України. Отримання сертифіката.
  3. Фудім Т. О. Можливості вдосконалення податку на доходи фізичних осіб в Україні, використовуючи зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб: Збірник тез ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції « Авіація та космонавтика» (Кривий Ріг: ВСП «КРФК НАУ», 20.04.2021). С. 37