Close

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування розвиває перспективні напрями підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування та направлена на опанування методик та технологій визначення устрою, принципів, механізмів функціонування та розвитку фінансових систем, тенденцій і закономірностей функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування з використанням сучасних інформаційно-аналітичних систем та стандартних, спеціальних й галузевих програмних продуктів.

Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування  (2021 р.в.)

Навчальний план ОПП Фінанси, банківська справа та страхування (2021 р.в.)

Перелік освітніх компонентів

ОК 1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.2

Інформаційні системи та технології

ОК 1.3

Історія України

ОК 1.4

Основи економічної теорії

ОК 1.5

Основи правознавства

ОК 1.6

Основи філософських знань та релігієзнавство

ОК 1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.8

Фізичне виховання

ОК 1.9

Банківська система

ОК 1.10

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК 1.11

Облік і аудит

ОК 1.12

Бухгалтерській облік і звітність банківських установ

ОК 1.13

Бюджетна система

ОК 1.14

Використання ІТ в економічній та фінансовій сферах

ОК 1.15

Вступ до спеціальності

ОК 1.16

Гроші та кредит

ОК1.17

Економіка підприємства

ОК 1.18

Казначейська справа

ОК 1.19

Математика для економістів

ОК 1.20

Основи підприємницької діяльності

ОК 1.21

Податкова система

ОК 1.22

Страхові послуги

ОК 1.23

Фінанси

ОК 1.24

Фінансова діяльність суб`єктів господарювання

ОК 1.25

Курсова робота

ОК 1.26

Практика (ознайомлювальна, навчальна, виробнича)

ОК 1.27

Кваліфікаційний іспит