Close

Тюрін Олександр Валентинович

Посада: Викладач вищої категорії.

Вчене звання:  професор кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій, атестат 12ПР № 004402, 19.10.2006 рік, МОН України.

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук, диплом ДН № 001990, 22.03.1995, ВАК України.

Наукова спеціальність: 01.04.07 – «Фізика твердого тіла»; 01.04.17 – «Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху».

Тема дисертації: «Фотодиэлектрические и диэлектрические исследования преобразований центров окраски в кристаллах KCl, KBr»; «Фізико-хімічні процеси в лужногалогенових кристалах і халькогенідних стеклообразних напівпровідниках, що визначають реєстрацію тривимірних голограм».

Базова освіта (Вища): ОНУ імені І.І.Мечникова, фізичний факультет, 1969 р.    Спеціальність за фахом – фізика. Кваліфікація – фізик, фізика напівпровідників та діелектриків.

Досвід практичної роботи: директор Науково-дослідного інституту фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з 2004 р. по 2014 р.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фізика та астрономія»; «Вступ до теорії функцій дійсних та комплексної змінних»; «Теорія систем і системний аналіз»;  «Теорія ймовірностей та математична статистика»; «Дослідження операцій та методи оптимізації».

Наукові та професійні інтереси: 

 • Фундаментальні та прикладні дослідження фізико-хімічних процесів, що стимулюються світлом в середовищах, з метою отримання нових уявлень про фотоіндукційні процеси і створення на їх основі композиційних світлочутливих матеріалів, оптичних елементів та елементної бази для фотоніки і оптоелектроніки; 
 • Аналіз квазістаціонарних світлових хвильових фронтів з використанням методів інтерференції, голографії, спеклінтерферометрії і сингулярної оптики та перетворювання світлових хвильових фронтів за допомогою голографічних оптичних елементів при рішенні задач фотоніки та оптоелектроніки;
 • Розробка комп’ютерна керованих оптичних методів і приладів неруйнівного контролю і діагностики складних фізичних, технічних, біологічних, екологічних та ін. систем. 

Стажування та підвищення кваліфікації:  

26.04.2018-28.05.2018, Одеський політехнічний університет, кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій, підвищення кваліфікації на тему: «Сучасні технології імітаційного моделювання економіки та методології наукових досліджень». Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 1070-18 від 08.05.2018 р. (180 годин),

2021, European Academy of Sciences and Research, сертифікат про підвищення кваліфікації ХІ-12-190293846-20  (10 годин)

Членство в експертних радах і професійних об’єднаннях: член спеціалізованої ради Д41.051.01 при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова по захисту кандидатських та докторських дисертацій та спеціалізованої ради К41.053.07 при Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського по захисту кандидатських дисертацій.

Відзнаки та нагороди: За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і техніки, зміцнення творчої інтеграції вищої школи і науки, значній особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Тюрін О.В. був нагороджений Почесною грамотою МОН України (2006 р.), та Подякою Президії Національної академії наук України (2007 р.). 

Перелік публікацій за останні 3 роки з 2019 по 2022:

 1. Теорія ймовірностей і математична статистика:навчальний посібник / О.В. Тюрин, О.Ю. Ахмеров// Одеса ОНУ, 2019, 168 с.ISBN 978-617-689-287-8. (загальний обсяг ‒ 9,88 у.д.а., інд. автору – 6,0 у.д.а.). Репозитарій ОНУ імені І.І. Мечникова: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23849
 2. Теорія систем і системний аналіз в економіці:навчальний посібник / О.В. Тюрин, О.Ю. Ахмеров // Одеса ОНУ, 2019, 172 с. ISBN 978-617-689-337-0. (загальний обсяг ‒ 10,11 у.д.а., інд. автору – 7,0 у.д.а.). Репозитарій ОНУ імені І.І. Мечникова: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9360?offset=60
 3. Theory of probability and mathematical statistics: тexbook / A.V. Тyurin, A.Yu. Аkhmеrоv // Dusseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG., 2020, 138 p. ISBN: 978-620-2-52982-2. (загальний обсяг ‒ 8,11 у.д.а., інд. автору – 5,0 у.д.а.). Репозитарій ОНУ імені І.І. Мечникова: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17348
 4. Systems theory and systems analysis in economics: тutorial / A.V. Тyurin, A.Yu. Аkhmеrоv // Dusseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG., 2020, 164 p. ISBN: 978-620-2-55443-5. (загальний обсяг ‒ 9,61 у.д.а., інд. автору – 6,0 у.д.а.). Репозитарій ОНУ імені І.І. Мечникова: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17348
 5. A.V. Tyurin, S.A. Zhukov, and A.Yu. Akhmerov. Influence of Binder and Dyes on the Mechanism of Tunnel Luminescence of AgBr(I) Microcrystals. // ISSN 0030-400X. Optics and Spectroscopy, 2020, Vol. 128, No. 8, pp. 1100–1107. (We bo f Science https://www.researchgate.net/publication/345182911).
 6. A.Yu. Popov, A.V. Tyurin, V.G. Tkachenko, A.Ya. Bekshaev, V.V. Kalinchak, and M.Yu. Trofimenko. A Speckle Interferometric Flame Research Technique. // ISSN 1063-7842, Technical Physics, 2020, Vol. 65, No. 6, pp. 961–967. (Web of Science https://doi:10.1134/S1063784220060237).
 7. Tyurin A.V., Bekshaev A.Ya., Zhukov S.A. Electron-hole processes determining the self-desensitization of dyes on the surface of AgHal microcrystals. // Proc. SPIE, Vol. 11369, 2020; (Scopus https://doi: 10.1117/12.2556080).
 8. Tyurin A.V., Bekshaev A.Ya., Zhukov S.A. Interaction between the molecular and aggregated states of the photosensitive organic dyes adsorbed on the surface of AgHal microcrystals. // Proc. SPIE, Vol. 11475, 2020; (Scopus https://doi:10.1117/12.2580279). 
 9. Economic Information Processing Systems: тutorial / A.V. Тyurin, A.Yu. Аkhmеrоv // Dusseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG., 2021. ‒ 225 p. ISBN 978-620-3-30613-2. (загальний обсяг ‒ 13,21 у.д.а., інд. автору – 9,0 у.д.а.). https://www.wheelers.co.nz/browse/author/7489738-a-v-tyurin/
 10. Системи обробки економічної інформації:навчальний посібник / О.В. Тюрин, О.Ю. Ахмеров // Одеса, ОНУ, 2021, 358 с. ISBN: 978-617-689-418-6. (загальний обсяг ‒ 20,81 у.д.а., інд. автору – 17,0 у.д.а.). Репозитарій ОНУ імені І.І. Мечникова: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9360
 11. А. Тюрин, С. Жуков, А. Ахмеров. Создание, свойства и применение трехмерных голограммных оптических элементов (на основе микросистем «ядро CaF2 – оболочка AgBr»). Монография // LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG. 2021. 120 c. ISBN-13:978-620-4-20857-2. 2021. 120 с.