Close

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОПП Облік і оподаткування розвиває перспективні напрями підготовки фахівців з обліку і оподаткування та направлена на опанування методик та технологій визначення теоретичних, методичних, організаційних та практичних засад обліку, контролю та аналізу діяльності суб'єктів господарювання та їх оподаткування з використанням сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій, стандартних, спеціальних й галузевих пакетів прикладних програм обліку, аналізу, контролю, оподаткування.

Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування (2021 р.в.)

Навчальний план ОПП Облік і оподаткування (2021 р.в.)

Перелік освітніх компонентів

ОК 1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Силабус   Робоча програма

ОК 1.2

Інформаційні системи та технології

Силабус   Робоча програма

ОК 1.3

Історія України

Силабус   Робоча програма

ОК 1.4

Основи економічної теорії

Силабус   Робоча програма

ОК 1.5

Основи правознавства

Силабус Робоча програма

ОК 1.6

Основи філософських знань та релігієзнавство

Силабус   Робоча програма

ОК 1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Силабус Робоча програма

ОК 1.8

Фізичне виховання

Силабус   Робоча програма

ОК 1.9

Фінансовий облік

Силабус   Робоча програма

ОК 1.10

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Силабус  Робоча програма

ОК 1.11

Облік і аудит

Силабус  Робоча програма

ОК 1.12

Бухгалтерській облік і звітність у бюджетних установах

Силабус   Робоча програма

ОК 1.13

Бюджетна система

Силабус   Робоча програма

ОК 1.14

Використання ІТ в економічній та фінансовій сферах

Силабус   Робоча програма

ОК 1.15

Вступ до спеціальності

Силабус  Робоча програма

ОК 1.16

Гроші та кредит

Силабус   Робоча програма

ОК 1.17

Економіка підприємства

Силабус   Робоча програма

ОК 1.18

Економічний аналіз

Силабус   Робоча програма

ОК 1.19

Математика для економістів

Силабус Робоча програма

ОК 1.20

Основи підприємницької діяльності

Силабус   Робоча програма

ОК 1.21

Податкова система

Силабус   Робоча програма

ОК 1.22

Основи аудиту

Силабус   Робоча програма

ОК 1.23

Фінанси

Силабус    Робоча програма

ОК 1.24

Фінансова діяльність суб`єктів господарювання

Силабус   Робоча програма

ОК 1.25

Курсова робота

Робоча програма

ОК 1.26

Практика (ознайомлювальна, навчальна, виробнича)

Робоча програма

ОК 1.27

Кваліфікаційний іспит

Робоча програма

Вибіркові  компоненти

Здобувачі фахової передвищої освіти обирають по 1 дисципліні по 3 кредити ЄКТС на І та ІІ курсі та 3 дисципліни по 4 кредити ЄКТС на ІІІ курсі з переліку.

3 кредити ЄКТС
1.     Економічна географія

Силабус

2.     Економічна історія

Силабус

3.     Економічна статистика

Силабус

4.     Казначейська справа

Силабус

5.     Планування і менеджмент

Силабус     Робоча програма

6.     Політична економія

Силабус

7.     РПС

Силабус

4 кредити ЄКТС
1.      Бухгалтерська звітність підприємств

Силабус

2.      Організація управління діяльністю суб’єктів господарювання

Силабус

3.      Податкове право

Силабус

4.      Програмне забезпечення ведення обліку і звітності на підприємстві

Силабус

5.      Програмні продукти в економіці

Силабус

6.      Трудове право

Силабус

7.      Фінансове право

Силабус

8.      Ціноутворення

Силабус