Close

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування розвиває перспективні напрями підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування та направлена на опанування методик та технологій визначення устрою, принципів, механізмів функціонування та розвитку фінансових систем, тенденцій і закономірностей функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування з використанням сучасних інформаційно-аналітичних систем та стандартних, спеціальних й галузевих програмних продуктів.

Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування  (2023 р.в.)

Навчальний план ОПП Фінанси, банківська справа та страхування (2023 р.в.) 

Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування  (2021 р.в.)

Навчальний план ОПП Фінанси, банківська справа та страхування (2021 р.в.) 

Перелік освітніх компонентів

ОК 1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Силабус Робоча програма

ОК 1.2

Інформаційні системи та технології

Силабус Робоча програма

ОК 1.3

Історія України

Силабус Робоча програма

ОК 1.4

Основи економічної теорії

Силабус Робоча програма

ОК 1.5

Основи правознавства

Силабус Робоча програма

ОК 1.6

Основи філософських знань та релігієзнавство

Силабус Робоча програма

ОК 1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Силабус Робоча програма

ОК 1.8

Фізичне виховання

Силабус Робоча програма

ОК 1.9

Банківська система

Силабус Робоча програма

ОК 1.10

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Силабус Робоча програма

ОК 1.11

Облік і аудит

Силабус Робоча програма

ОК 1.12

Бухгалтерській облік і звітність банківських установ

Силабус Робоча програма

ОК 1.13

Бюджетна система

Силабус Робоча програма

ОК 1.14

Використання ІТ в економічній та фінансовій сферах

Силабус Робоча програма

ОК 1.15

Вступ до спеціальності

Силабус   Робоча програма

ОК 1.16

Гроші та кредит

Силабус   Робоча програма

ОК1.17

Економіка підприємства

Силабус Робоча програма

ОК 1.18

Казначейська справа

Силабус Робоча програма

ОК 1.19

Математика для економістів

Силабус Робоча програма

ОК 1.20

Основи підприємницької діяльності

Силабус Робоча програма

ОК 1.21

Податкова система

Силабус Робоча програма

ОК 1.22

Страхові послуги

Силабус Робоча програма

ОК 1.23

Фінанси

Силабус    Робоча програма

ОК 1.24

Фінансова діяльність суб`єктів господарювання

Силабус Робоча програма

ОК 1.25

Курсова робота

Робоча програма

ОК 1.26

Практика (ознайомлювальна, навчальна, виробнича)

 

Робоча програма

ОК 1.27

Кваліфікаційний іспит

Робоча програма

Вибіркові  компоненти

Здобувачі фахової передвищої освіти обирають по 1 дисципліні по 3 кредити ЄКТС на І та ІІ курсі та 3 дисципліни по 4 кредити ЄКТС на ІІІ курсі з переліку.

3 кредити ЄКТС
1.     Економічний аналіз

Силабус

2.     Історія банківської справи

Силабус

3.     Історія економіки та економічної думки

Силабус

4.     Політична економія

Силабус

5.     Фінансове планування та прогнозування

Силабус

6.     Фінансовий аналіз

Силабус Робоча програма

4 кредити ЄКТС
1.       Банківське та страхове право

Силабус

2.       Інформаційні системи та технології у банках

Силабус

3.       Організація управління діяльністю суб’єктів господарювання

Силабус

4.       Програмні продукти фінансової сфери

Силабус

5.       Реклама та стимулювання продажу

Силабус

6.       Трудове право

Силабус

7.       Фінанси підприємств

Силабус

8.       Фінансове право

Силабус

9.       Фінансові технології у сфері фінансових послуг

Силабус

10.     Ціноутворення

Силабус