Close

Педагогічна рада

Педагогічна рада є колегіальним органом управління Фахового коледжу ОНУ імені І. І. Мечникова.

Педагогічна рада діє відповідно до Положення. 

Рішення колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.