Close

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА​

ОПП Прикладна математика направлена на опанування математичних методів, моделей, алгоритмів та програмного забезпечення, що призначені для дослідження, аналізу, проектування процесів і систем в науці, інженерії, бізнесі та промисловості, та розвиває перспективні напрями підготовки фахівців шляхом вивчення дисциплін ІТ-напрямку та фахових спецкурсів.

Освітньо-професійна програма Прикладна математика (2022 р.в.) 

 Навчальний план ОПП Прикладна математика (2022 р.в.)

Перелік освітніх компонентів  

ОК 1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Силабус

Робоча програма

ОК 1.2

Інформаційні системи та технології

Силабус

Робоча програма

ОК 1.3

Історія України

Силабус

Робоча програма

ОК 1.4

Основи економічної теорії

Силабус

Робоча програма

ОК 1.5

Основи правознавства

Силабус

Робоча програма

ОК 1.6

Основи філософських знань та релігієзнавство

Силабус

Робоча програма

ОК 1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Силабус

Робоча програма

ОК 1.8

Фізичне виховання

Силабус

Робоча програма

ОК 1.9

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Силабус

Робоча програма

ОК 1.10

Вступ до спеціальності

Силабус

Робоча програма

ОК 1.11

Бази даних та інформаційні системи

Силабус

Робоча програма

ОК 1.12

Програмування

Силабус

Робоча програма

ОК 1.13

Алгоритми і структури даних

Силабус

Робоча програма

ОК 1.14

Операційні системи

Силабус

Робоча програма

ОК 1.15

Архітектура комп’ютерів та системне програмування

Силабус

Робоча програма

ОК 1.16

Дослідження операцій та методи оптимізації

Силабус

Робоча програма

ОК 1.17

Диференційні рівняння

Силабус

Робоча програма

ОК 1.18

Програмні засоби наукових обчислень

Силабус

Робоча програма

ОК 1.19

Алгебра та геометрія

Силабус

Робоча програма

ОК 1.20

Історія української культури

Силабус

Робоча програма

ОК 1.21

Математичний аналіз

Силабус

Робоча програма

ОК 1.22

Дискретна математика

Силабус

Робоча програма

ОК 1.23

Курсова робота

Робоча програма

ОК 1.24

Математична логіка та теорія алгоритмів

Силабус

Робоча програма

ОК 1.25

Основи Інтернет-технологій

Силабус

Робоча програма

ОК 1.26

Теорія ймовірностей та математична статистика

Силабус

Робоча програма

ОК 1.27

Основи психології

Силабус

Робоча програма

ОК 1.28

Методи обчислень

Силабус

Робоча програма

ОК 1.29

Фізика

Силабус

Робоча програма

ОК 1.30

Навчальна/ ознайомлювальна  практика

Робоча програма

ОК 1.31

Переддипломна практика

Робоча програма

ОК 1.32

Кваліфікаційна робота

Робоча програма

Вибіркові  компоненти

Здобувачі фахової передвищої освіти протягом навчання обирають 6 дисциплін по 4 кредити ЄКТС з переліку.

1.     Web-програмування

Силабус

2.     Дослідження операцій

Силабус

3.     Імітаційне моделювання

Силабус

4.     Комп’ютерна графіка у прикладній математиці

Силабус

5.     Комп’ютерна логіка

Силабус

6.     Менеджмент

Силабус

7.     Об’єктно-орієнтоване програмування

Силабус

8.     Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

Силабус

9.     Політологія                     

Силабус

10. Рівняння математичної фізики

Силабус

11. Теорія прийняття рішень

Силабус

12. Функціональне програмування

Силабус

Освітньо-професійна програма Прикладна математика (2021 р.в.) 

Навчальний план ОПП Прикладна математика (2021 р.в.)

Перелік освітніх компонентів  

ОК 1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.2

Інформаційні системи та технології

ОК 1.3

Історія України

ОК 1.4

Основи економічної теорії

ОК 1.5

Основи правознавства

ОК 1.6

Основи філософських знань та релігієзнавство

ОК 1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1.8

Фізичне виховання

ОК 1.9

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОК 1.10

Вступ до спеціальності

ОК 1.11

Бази даних та інформаційні системи

ОК 1.12

Програмування

ОК 1.13

Алгоритми і структури даних

ОК 1.14

Операційні системи

ОК 1.15

Архітектура комп’ютерів та системне програмування

ОК 1.16

Математично-аналітичні дисципліни

ОК 1.17

Диференційні рівняння та методи обчислень

ОК 1.18

Теорія систем та системний аналіз

ОК 1.19

Алгебра та геометрія

ОК 1.20

Вступ до теорії функції дійсних та комплексних змінних

ОК 1.21

Математичний аналіз

ОК 1.22

Дискретна математика

ОК 1.23

Курсова робота

ОК 1.24

Практика (ознайомлювальна, навчальна, виробнича)

ОК 1.25

Комплексний кваліфікаційний іспит