Close

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ОПП Соціальна робота розвиває перспективні напрями підготовки фахівців з соціальної роботи та направлена на опанування методик та технологій підтримання і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної ексклюзії з використанням інформаційних ресурсів та програмних продуктів, що застосовуються в соціальній сфері.

Освітньо-професійна програма Соціальна робота (2021 р.в.)

Навчальний план ОПП Соціальна робота (2021 р.в.)

Перелік освітніх компонентів

ОК 1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Силабус Робоча програма

ОК 1.2

Інформаційні системи та технології

Силабус Робоча програма

ОК 1.3

Історія України

Силабус Робоча програма

ОК 1.4

Основи економічної теорії

Силабус Робоча програма

ОК 1.5

Основи правознавства

Силабус Робоча програма

ОК 1.6

Основи філософських знань та релігієзнавство

Силабус Робоча програма

ОК 1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Силабус Робоча програма

ОК 1.8

Фізичне виховання

Силабус Робоча програма

ОК 1.9

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Силабус Робоча програма

ОК 1.10

Вступ до спеціальності

Силабус Робоча програма

ОК 1.11

Вікова психологія

Силабус Робоча програма

ОК 1.12

Економічні засади соціальної роботи

Силабус Робоча програма

ОК 1.13

Етика соціальної роботи (деонтологія)

Силабус Робоча програма

ОК 1.14

Загальна психологія

Силабус Робоча програма

ОК 1.15

Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном

Силабус Робоча програма

ОК 1.16

Медико-соціальна робота серед населення

Силабус Робоча програма

ОК 1.17

Методика та технології соціальної роботи

Силабус Робоча програма

ОК 1.18

Основи соціальної педагогіки

Силабус Робоча програма

ОК 1.19

Основи соціальної політики

Силабус Робоча програма

ОК 1.20

Право соціального забезпечення

Силабус Робоча програма

ОК 1.21

Практичні аспекти соціальної роботи

Силабус Робоча програма

ОК 1.22

Соціальна психологія

Силабус Робоча програма

ОК 1.23

Теорія соціальної роботи

Силабус Робоча програма

ОК 1.24

Курсова робота

Робоча програма

ОК 1.25

Практика (ознайомлювальна, навчальна, виробнича)

Робоча програма

ОК 1.26

Кваліфікаційний іспит

Робоча програма

Вибіркові  компоненти

Здобувачі фахової передвищої освіти протягом навчання обирають 6 дисциплін по 3 кредити ЄКТС з переліку.

1.    Адміністративне право

Силабус Робоча програма

2.    Ведення професійних документів

Силабус Робоча програма

3.    Документальне забезпечення соціально-правового захисту населення

Силабус Робоча програма

4.    Документообіг у соціальній роботі

Силабус Робоча програма

5.    Етика та естетика

Силабус Робоча програма

6.    Історія української культури

Силабус Робоча програма

7.    Конституційне право

Силабус Робоча програма

8.    Культурологія

Силабус Робоча програма

9.    Методологія та методика соціологічних досліджень

Силабус Робоча програма

10.              Політологія

Силабус Робоча програма

11.              Практичні аспекти соціальної роботи (окремі модулі)

Силабус Робоча програма

12.              Сімейне право

Силабус Робоча програма

13.              Теорія та практика зв’язків з громадськістю

СИЛАБУС Робоча програма

14.              Трудове право

Силабус Робоча програма

15.              Фінансове право

Силабус Робоча програма

16.             Цивільне та господарське право

Силабус Робоча програма