Close

Про коледж

У 1996 році Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, виконуючи Закон України «Про освіту», постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», ініціював перед Міністерством освіти України створення інноваційної моделі триступневої вищої освіти. З метою реалізації цієї системи в університеті був створений Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи (наказ Міністра освіти від 18.06.1998р. №224). У 1999 р (наказ Міністра освіти і науки України № 14 від 14.01.1999 р.) Коледж став базовим для створення експериментальних майданчиків «Школа-Коледж-Університет» при ОНУ імені І.І.Мечникова. 

За час проведення експерименту отриманий нами досвід знайшов позитивну оцінку в Україні та за кордоном:

– під час відповідних експертиз протягом 1999-2003 років Інститутом змісту і методів навчання; головним управлінням вищої освіти, відділом післядипломної освіти Міністерства освіти України;

– на засіданнях постійної комісії з питань освіти Одеської облдержадміністрації в травні 2000 року і в травні 2004 року слухалися питання “Про виконання рішення Уряду України про реалізацію триступневої вищої освіти в ННК” Школа-коледж-університет” та “Роль експериментальних майданчиків ННК “Школа-коледж -Університет “в поліпшенні культурної, просвітницької та соціальної роботи з сільською молоддю”;

– на підсумковій колегії Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 16 лютого 2001 року і 24 травня 2001 року;

– під час роботи семінару «Презентація ринкової системи поширення (Просвітницька мережа Одеського національного університету на півдні України з досвіду експериментальних майданчиків)» на IV Міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2001” в лютому 2001 р. За результатами участі в ІV Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2001» ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І. Мечникова нагороджений срібною медаллю;

– в 2002 році ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І.Мечникова був відзначений дипломом лауреата, а потім дипломом фіналіста 7-го Європейського конкурсу якості, в номінації “Середні підприємства”;

– ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І.Мечникова внесений до книги «Кращі підприємства України 2002»;

– в грудні 2008 року Експертна рада міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» рекомендував ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І.Мечникова до нагородження Міжнародною нагородою «Нагорода тисячоліття» за освоєння та ефективне використання в професійній сфері передових сучасних технологій, розробку та впровадження неординарних прогресивних рішень;

– За результатами участі в ХІІІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» ННК «Школа-коледж-університет» ОНУ імені І.І.Мечникова нагороджений золотою медаллю.

У листопаді 2012 року наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Коледж був перейменований в Коледж економіки і соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (наказ №1247 від 06.11.2012р.).

З 01.01.2020 року основним видом діяльності коледжу визначено освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти. Наказом Міністра освіти і науки України №1277 від 16.10.2020р. перейменовано на «Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Одеського національного університету імені І. І. Мечникова».

Фаховий коледж  функціонує в м. Одесі. На даний момент в коледжі навчається 235 студентів денної форми навчання, з них на контракті – 119 студентів, на місцях державного замовлення – 116. Освітній процес забезпечують понад 30 викладачів, серед яких: 2 доктора наук, професора, 13 кандидатів наук, доцентів, 7 викладачів вищої категорії. Також до освітнього процесу залучені досвідчені висококваліфіковані фахівці-практики. Коледж також співпрацює з усіма науковими підрозділами університету з метою теоретичної та практичної підготовки студентів. 

До послуг студентів загальноуніверситетські лабораторії, ботанічний сад, гідробіологічна станція, стадіон, критий спортивний комплекс, спортивні майданчики, спортивно-оздоровчий табір «Чорноморка», гуртожиток, їдальня. 

Коледж  здійснює  підготовку на основі базової середньої освіти (після 9-го класу), повної загальної середньої освіти та ОКР «кваліфікований робітник», молодшого спеціаліста, спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра, бакалавра, магістра. Випускники Коледжу, які бажають продовжити навчання в університеті, відповідно до правил, встановлених приймальною комісією ОНУ імені І. І. Мечникова, зараховуються на старші курси університету для отримання освітнього ступеню бакалавра. Така система навчання дозволяє вже через 4 роки після закінчення школи закінчити університет і отримати не один, а два дипломи – фахового молодшого бакалавра та бакалавра.

Коледж сприяє розвитку програми соціального партнерства з органами місцевого самоврядування, закріпленню випускників у місцях їх постійного мешкання, стримуванню міграції висококваліфікованих кадрів, безробіття у сільській місцевості, підвищенню освітнього і культурного рівня молоді, її соціальному захисту. Унікальність такої форми навчання полягає в тому, що вона дає можливість учням, починаючи з 10 класу опанувати університетську програму. У 10 класі учні проходять програму І-го семестру за обраною спеціальністю, а у 11 класі – програму ІІ-го семестру, що дозволяє після закінчення школи через рік отримати в коледжі диплом фахового молодшого бакалавра і вступити на старші курси університету за обраною спеціальністю.

Навчаючись  студенти проходять навчання за такими освітньо-професійними програмами:

– Фінанси, банківська справа та страхування 

– Облік і оподаткування 

– Прикладна математика

– Соціальна робота

Отримавши диплом фахового молодшого бакалавра,  молодь може :

–  продовжити навчання в університеті за скороченим терміном  та отримати диплом  про вищу освіту на 1 рік раніше ніж їх однолітки,

– працевлаштуватись та продовжити навчання заочно,

– працевлаштуватись за здобутою спеціальністю. 

За роки існування коледж підготував  біля 5 тисяч спеціалістів.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Наказ МОН України №1277 від 16.10.2020 “Про перейменування коледжу”

Положення про ВСП “Фаховий коледж ОНУ імені І. І. Мечникова”

Мовою освітнього процесу у Фаховому коледжі ОНУ імені І.І. Мечникова є державна мова, що визначається законами України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та “Про освіту”.Педагогічна рада Фахового коледжу ОНУ імені І. І. Мечникова